Historie ASPSU

Nezisková organizace Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (zkráceně ASPSU) byla založena roku 1993 z iniciativy několika studentů jako vyústění snahy o koordinování studentského života a založení vlastního klubu.
 
Od svého začátku byla otevřena nejen studentům, ale i pedagogům a formou mimořádného členství také kulturně založeným lidem mimo Slezskou univerzitu. Zásluhou města Opavy a také Slezské univerzity získala ASPSU v roce 1993 do užívání prostory pozdější čajovny Bludný kámen na Dolním náměstí, kde pořádala autorská čtení, výstavy zvláště v rámci cyklu Salon mladých tvůrců Opavska - mj. Jana Bindrová, Alfons "Fony" Essler, Milan Hlaveš) a poslechové a divadelní pořady. Studentský klub fungoval na zmíněném místě do léta 1995.
 
V roce 1995 vrátila ASPSU Opavě tradici studentských majálesů, které postupně přerostly v akci týdenní a dlouho neměly mezi majálesy na českých vysokých školách obdoby. Akce, která se koná zpravidla na přelomu dubna a května si vždy kladla za cíl být přehlídkou amatérských divadel, filmů, alternativní kultury a hudby. Za svou ji vzali zvláště opavští středoškoláci, kteří se každoročně v hojnější míře než univerzitní studenti zúčastňují přípravy majálesových průvodů a dalších akcí.
 
Druhou tradicí, u jejíhož vzniku ASPSU stála, jsou univerzitní plesy, které se střídavě konaly v OKO Na Rybníčku (1998-99, 2002-10),v hotelu Koruna (2000-2001), Lidovém domě 2011-2012) či nově obnoveném kulturním domě na Rybníčku (2012 - 2014). Stalo se pravidlem, že peníze z výtěžků těchto setkání učitelů, absolventů a studentů, putují na podporu výuky na SU (Fond rozvoje výuky na SU od roku 1998, pozastaven 2007). Od pozastavení Fondu jsou tyto peníze využity na realizace Opavského majálesu.
 
Dalším festivalem, na kterém ASPSU s BK spolupracoval, je Pohyb-Zvuk-Prostor (2000-2004), dramaturgicky vedený především Martinem Klimešem. Tato akce prezentovala nekomerční a experimentální divadelní hudební, výtvarnou a multimediální tvorbu na pomezí těchto žánrů.
 
Z jiných, méně rozsáhlých akcí, zmiňme na závěr vydávání sborníků poezie a prózy Artemisia, pivní maraton, různé tematické akce, Buddy program či projekt Předčítač.