Členové ASPSU

STRUKTURA ASPSU
Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity řídí nejméně pětičlenný Koordinační výbor v čele s prezidentem. Předseda reprezentuje ASPSU navenek. Kontrolním orgánem ASPSU je Dozorčí rada.
 
V součané době tvoří členskou základnu ASPSU:
 
Předseda ASPSU:
Ondřej Pupík
V současnosti studuje magisterský  obor Učitelství pro střední školy čeština – dějepis. Současně studuje konzervatoř, obor sólový zpěv, u MgA. Zdeňka Kapla. Věnuje se hraní divadla, spolupracuje s několika studentskými soubory, působí v Komorním pěveckém sboru Slezské univerzity, angažuje se v ASPSU a na “kapesné“ si vydělává doučováním sociálně slabších studentů středních škol a působením v operních souborech v Opavě a Olomouci. Je milovníkem literatury, přátelských posezení, divadla, zpěvu a umění vůbec, na spoustu věcí ovšem nemá tolik času, jak by si představoval.
 
Koordninační výbor:
 
Helena Dlouhá
Absolventka Slezské univerzity, bakalářského oboru Knihovnictví + Historie a nav. mgr. Knihovnictví. V současné době pracuje v Oddělení pro děti a mládež v Knihovně města Ostravy a je regionální koordinátorkou Celé Česko čte dětem. V Asociaci působí již delší dobu, momentálně se zaměřuje na koordinaci Projektu Předčítač, internetovou propagaci, maily apod. 
 
Ondřej Pupík
 
Nikola Konečná
 
Petra Košáková
 
Tereza Jirásková
 
Členové ASPSU:
 
 
Dozorčí rada:
Jiří Šíl 
Milan Freiberg
Václav Hájek