VOLBY DO STUDENTSKÉ KOMORY AS SU FPF

Přijďte k volbám do akademického senátu podpořit Kateřinu Pejškovou. 
 
TERMÍN VOLEB: 
5. prosince 2016 9:00 - 13:00, místnost č. 220, Masarykova 37
6. prosince 2016 9:00 - 13:00, místnost č. 219, Bezručovo nám. 13
 
ABY BYLY VOLBY PLATNÉ, JE NUTNÁ ÚČAST NEJMÉNĚ 10 % ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE FAKULTY!!! 
JEDEN KANDIDÁT NEZNAMENÁ, ŽE NENÍ NUTNÉ VOLBU POTVRDIT HLASOVÁNÍM!!!