Školení pro dobrovolníky o čtení dětem v nemocnicích

Ve středu 12. 6. 2013 se několik předčítačů zúčastnilo školení pořádaného neziskovou organizací Celé Česko čte dětem.