Program Týdne dobré vůle

PŘEDNÁŠKY (vstup zdarma, pro širokou veřejnost)
První pomoc
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D., RN  (Ústav ošetřovatelství SU) 
Kdy: úterý 29. 11. 2016, 13:00 - 15:00 h.
Kde: učebna CR C205 (Bezručovo náměstí 14)
Po teoretické přednášce bude následovat dobrovolný praktický nácvik.
 
Představujeme: Poradenské a kariérní centrum
Mgr. Petr Rypl (Poradenské a kariérní centrum)
Kdy: středa 30. 11. 2016, 13.00 - 15.00 h.
Kde: učebna 111 (Olbrichova 25 1. Patro)
Představení služeb Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity.
 
Kam putují potraviny z potravinové sbírky? 
Mgr. Ivo Mludek (Charita Opava) 
Kdy: středa 30. 11. 2016, 15:00 - 15:30 h.
Kde: učebna H2 (Hradecká 17)
Seznámení s činností Charity Opava.
 
HROMADNÉ DAROVÁNÍ KRVE
28. listopadu – 2. prosince 2016, pavilon C
 
POTRAVINOVÁ SBÍRKA
28. 11. – 2. 12. Sběrná místa v budovách SLU 
3. 12. – 4. 12. Sběrné místo v OC Breda
 
PROJEKT PŘEDČÍTAČ
Dlouhodobý projekt, v jehož rámci chodí studenti Slezské univerzity a dobrovolníci Celé Česko čte dětem předčítat dětem do Slezské nemocnice.
 
VÍČKA PRO ZDENIČKU
Dlouhodobá akce. Sbíráme víčka od PET lahví pro Zdeňku Kusalovou, která má tělesný handicap DMO.