O projektu Předčítač

V rámci projektu Předčítač chodí studenti SU předčítat dětem do Slezské nemocnice v Opavě.
Projekt Předčítač navázal na předčítání ve Slezské nemocnici v Opavě, které probíhalo v rámci projektu Celé Česko čte dětem pod vedením PhDr. Libuše Foberové, Ph.D.
 
Předčítač byl původně koncipován jako projekt studentek 3. ročníku Slezské univerzity v Opavě, oboru Knihovnictví (Hany Pietrové a Jitky Šoutové). Vznikl v rámci semináře Projektový inkubátor a jeho cílem bylo zprostředkování studentů – dobrovolníků pro předčítání dětem ve Slezské nemocnici v Opavě a seniorům v seniorcentrech. Podmínky čtení v seniorcentrech byly v jednání. Po ukončení studia hlavních organizátorek byl projekt na neurčito pozastaven.
 
Na počátku roku 2012 byl projekt obnoven na žádost dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Jeho realizace nyní probíhá pod záštitou neziskové kulturní organizace Asociace studentů a přátel Slezské univerzity. Momentálně Předčítači navštěvují Dětské oddělení Slezské nemocnice a oddělení LDN v pavilonu F. 
 
V rámci projektu vznikla také akce Daruj dětem ze Slezské nemocnice plyšáka. Každý, kdo má doma "osamělého" plyšáka či plyšáky, může darovat tyto hračky prostřednictví Asociace studentů a přátel Slezské univerzity dětem z Dětského oddělení Slezské nemocnice. Na tuto akci jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlas jak ze strany dárců, tak i obdarovaných dětí. Akce měla takový úspěch, že nám byl několikrát položen dotaz, zda je možné darovat i něco jiného, např. dětské knihy nebo jiné hračky. Přeposlali jsme tento dotaz našemu kontaktu v nemocnici. Zájem o hračky, knížky nebo hry, které už původnímu majiteli neslouží, mají, takže pokud by někdo tyto věci chtěl darovat, může stejným způsobem jako plyšáky na vrátnici (Masarykova třída 37, 746 01 Opava 1) na jméno ASPSU (Asociace studentů a přátel Slezské univerzitě) nebo můžete svůj dar zaslat poštou na adresu:
Asociace studentů a přátel Slezské univerzity v Opavě
(ASPSU Opava)
Bezručovo náměstí 1150/13,
746 01 Opava 1, CZ
 
Více o projektu, např. jak se zapojit, se můžete dozvědět na webových stránkách nebo na facebooku