NOMINUJTE STUDENTA SLEZSKÉ UNIVERZITY

Pokud znáte studenta Slezské univerzity, o jehož činnosti by se podle vás měla dozvědět široká veřejnost prostřednictvím výstavy STUDENTI ČESKÉ REPUBLIKY, která vznikne v rámci celorepublikového projektu vytvořeného k příležitosti Dne studenstva, 17. listopadu, nominujte ho prostřednictvím ankety

Výsledky nominace budou zveřejněny v anketě na webových stránkách Asociace studentů a přátel Slezské univerzity a na facebookovém profilu ASPSU, kde budete moci hlasovat, kdo má být součástí výstavy. 

Vybráni budou čtyři studenti s největším počtem hlasů. 

O výstavě STUDENTI ČESKÉ REPUBLIKY
Výstava se uskuteční v prostorách Slezské univerzity od 17. listopadu do 17. prosince 2016. Její součástí budou medailonky dvanácti výjimečných studentů a absolventů Slezské univerzity v Opavě a pěti studentů z celé České republiky. Zároveň si připomeneme i události roku 1939.
 
KRITÉRIA PRO NOMINACI:
  • Osobou je současný student Slezské univerzity v Opavě, který je svou činností nad rámec studijních povinností ve spojení se Slezskou univerzitou v Opavě.
  • Tato činnost je prospěšná jak pro univerzitu samotnou, tak pro její studenty.
  • Svou činností univerzitu reprezentuje a dělá jí dobré jméno.
Studenty můžete nominovat od 10. 10. 2016 (22:00 hod.) do 16. 10. 2016 (22:00 hod.).