Almanach Artemisia

Původní myšlenka vydávání poezie studentů FPF se zrodila na konci roku 2001 v hlavě "asociála" Stanislava Mikuleho, kterého plně podpořil Ivan Bergmann. Prvotní plánem bylo vydávat liché díly v duchu básnickém, sudé naplnit povídkami. Dodržen byl pouze u prvních dvou dílů. Postupně zcela převládla v obsahu sborníku poezie kolektivu autorů spojených se Slezskou univerzitou. Almanach je pravidelně doprovázen autorským čtením.
 
V redakci původní členy Bergmanna a Mikueho vystřídali Martin Pelc, Lucie Tajchmanová a Soňa Kazderová. Od roku 2006 převzali redakci Marián Piska (+2008) a Jiří Korbel. V dalších letech  redakci převzal Ondřej Hložek a pak Jana Balharová. Technickou redakci zajišťovalo nejprve trio Mikule-Bergmann-Šíl, později Lenka Mazancová, Petr Čech a další. Almanach původně tisklo Ediční středisko FPF SU a jeho náklad  se pohyboval mezi 70-120 kusy.
 
Starší čísla jsou k dostání v Knihovně historie, případně přes kontaktní e-mail asociace(at)centrum.cz.
Zájemci mohou redaktory kontaktovat také prostřednictvím facebookového profilu Almanachu zde.